Nakládací komory

Předsazené komory jsou před budovou předsazená komplexní překládací zařízení s těsnícím límcem a nakládacím můstkem, čímž je zajištěna tepelná izolace mezi budovou a skladem

Předsazené komory jsou k dispozici ve čtyřech možných variantách úhlů nájezdu – 90°, 60°, 45° a 30°, a proto je možné jej instalovat i v místech,
kde není možné zajíždět kolmo ke skladu.